اتوماسیون اداری

سطوح دسترسی و مدیریت نقش‌ها در اتوماسیون اداری ابری آوات
اتوماسیون اداری

کنترل سطح دسترسی و مدیریت نقش‌ها در آوات

اهمیت کنترل سطح دسترسی کنترل سطح دسترسی و تعیین حدود اختیارات کارمندان، یکی از مهم‌ترین امکاناتی است که نرم افزار اتوماسیون اداری باید داشته باشد.

در خبرنامه آوات ثبت نام کنید

آوات از اطلاعات تماسی که شما در اختیار ما می‌گذارید، فقط برای اطلاع رسانی استفاده خواهد کرد. شما می‌توالنید هر زمان که مایل باشید، اشتراک خود در خبرنامه آوات را لغو کنید.