خانه » بلاگ » مکاتبات اداری
نامه نگاری اداری
مکاتبات اداری

متن نامه اداری و ویژگی‌های آن

هر نامه اداری به منظور انتقال یک پیام و موضوع خاص نوشته می‌شود و می‌تواند نقطه آغاز یا ادامه دهنده یک فرایند اداری باشد. بنابراین

فرم مشاهده دمو

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد