خانه » بلاگ » مکاتبات اداری
ویرایش قالب چاپی آوات
مکاتبات اداری

نحوه ایجاد و ویرایش قالب چاپی نامه در آوات

سربرگ نشان‌دهنده هویت یک نامه اداری رسمی است و باعث امنیت نامه نگاری می‌شود. در نامه نگاری به شکل سنتی، سربرگ در ابعاد استاندارد مختلف مانند A4