خانه » بایگانی‌ 7 بهمن 1402
نقش فناوري ابری در اقتصاد دیجیتال
اخبار آوات

«نقش فناوری ابری در اقتصاد دیجیتال»

یکی از عواملی که می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصاد دیجیتال کشورها ایفا کند و حتی به تحول دیجیتال منجر شود، افزایش سهم راهکارهای فناورانه

فرم مشاهده دمو

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد