مکاتبات اداری

اهمیت سربرگ در مکاتبات اداری
مکاتبات اداری

سربرگ در مکاتبات اداری و ویژگی‌های آن

سربرگ به کاغذهایی در ابعاد استاندارد گفته می‌شود که بر روی آن، نام و لوگوی سازمان، اطلاعات تماس، شعار تبلیغاتی و سایر اطلاعات (بسته به

در خبرنامه آوات ثبت نام کنید

آوات از اطلاعات تماسی که شما در اختیار ما می‌گذارید، فقط برای اطلاع رسانی استفاده خواهد کرد. شما می‌توالنید هر زمان که مایل باشید، اشتراک خود در خبرنامه آوات را لغو کنید.